ZP/086/2017 - 2017 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2017 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 01.03.2017
Termin składania ofert: 07.03.2017 godz. 10:30
CPV: 31.43.10.00-6
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych KWP w Kielcach

Ofertę można składać

  • osobiście w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert

Sekretariat
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Kielcach,
ul. Kusocińskiego 51, pok 125,
25-045 Kielce.