ZP/130/2016 - 2017 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2017 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 23.02.2017
Termin składania ofert: 28.02.2017 godz. 12.00
CPV: 33.77.11.00-6
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Dostawa tamponów do zabezpieczania śladów zapachowych w kryminalistyce

Ofertę można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego
  • za pomocą faksu
  • pocztą elektroniczną

Miejsce składania ofert:

Sekretariat,
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Kielcach,
ul. Kusocińskiego 51, pok 102,
25-045 Kielce.