ZP/059/2017 - 2017 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2017 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 10.02.2017
Termin składania ofert: 17.02.2017 godz. 10.00
CPV: 33.14.10.00-0, 33.95.40.00-2, 33.77.11.00-6
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Zakup i dostawa pakietów do pobierania próbek krwi, zestawów do pobierania materiału genetycznego, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym oraz tamponów zapachowych dla potrzeb KWP w Kielcach

Ofertę można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:

Sekretariat,
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Kielcach,
ul. Kusocińskiego 51, pok 102,
25-045 Kielce.