051/PN/2018 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 05.07.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018 godz. 10:30
CPV: 71.00.00.00-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

KP w Morawicy, ul. Wolności 31c – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z wymianą kotłowni węglowej na gazową

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych