002/PN/2018 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: 10.01.2018
Termin składania ofert: 19.01.2018 godz. 11:30
CPV: 71.00.00.00-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

KP w Chmielniku – Budowa nowej siedziby – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych