Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
1/PN/2020 poniżej 139.000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego 20.01.2020 godz. 10:30 więcej »
069/PN/2019 poniżej 144.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Sandomierz 18.12.2019 godz. 10:30 więcej »
067/PN/2019 poniżej 144.000 euro 34300000-0, 34322000-0 Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT 09.01.2020 godz. 10:30 więcej »
066/PN/2019 poniżej 144.000 euro 30197644-2, 30199330-2, 30197000-6 Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich dla KMP/KPP/KWP/CBŚP/BSW 05.12.2019 godz. 10:30 więcej »
065/PN/2019 poniżej 144.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Jędrzejów, KPP Kazimierza Wielka, KPP Opatów, KPP Ostrowiec Św. 28.11.2019 godz. 10:30 więcej »
063/PN/2019 poniżej 144.000 euro 50413000-3 Usługa serwisu oraz wzorcowania urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager Alcotest 7410 14.11.2019 godz. 10:30 więcej »
062/PN/2019 poniżej 144.000 euro 50112000-3 Kompleksowa usługa w zakresie naprawy głównej silnika w pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzyskiego 29.10.2019 godz. 10:30 więcej »
061/PN/2019 poniżej 144.000 euro 50118110-9, 98351100-9 Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych, silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Końskich, o masie całkowitej powyżej 3,5 t. 31.10.2019 godz. 10:30 więcej »
060/PN/2019 poniżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej 12.11.2019 godz. 10:30 więcej »
059/PN/2019 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KWP/KMP Kielce 15.10.2019 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony