014/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 10.02.2020
Termin składania ofert: 18.02.2020 godz. 10:30
CPV: 50413000-3
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa serwisu oraz legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym typu VIDEORAPID 2A

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych