006/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 03.02.2020
Termin składania ofert: 11.02.2020 godz. 10:30
CPV: 33760000-5
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych jednorazowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych