013/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 30.01.2020
Termin składania ofert: 10.02.2020 godz. 10:30
CPV: 50413000-3
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługi związane z przeglądem, naprawą oraz wzorcowaniem analizatorów wydechu typu Alco-Sensor IV

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych