005/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 27.01.2020
Termin składania ofert: 07.02.2020 godz. 10:30
CPV: 31431000-6
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych