012/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 27.01.2020
Termin składania ofert: 04.02.2020 godz. 10:30
CPV: 85121000-3
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP w Busku Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych