003/PN/2020 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 20.01.2020
Termin składania ofert: 28.01.2020 godz. 10:30
CPV: 55300000-3
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP: Ostrowiec Św., Staszów, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Włoszczowa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych