024/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 26.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 godz. 10:30
CPV: 50112000-3
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Usługa w zakresie diagnostyki i napraw sterowników i systemów wtryskowych w pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych