020/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 18.04.2019
Termin składania ofert: 26.04.2019 godz. 10:30
CPV: 71000000-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

PP w Mircu – budowa nowej siedziby – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych