022/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 09.04.2019
Termin składania ofert: 19.04.2019 godz. 10:30
CPV: 39150000-8, 39130000-2, 39112000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa mebli metalowych i mebli do siedzenia dla KWP w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych