019/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 26.03.2019
Termin składania ofert: 04.04.2019 godz. 10:30
CPV: 50116000-1
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych