014/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 21.03.2019
Termin składania ofert: 29.03.2019 godz. 10:30
CPV: 30197000-6, 30199330-2
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz materiałów biurowych dla KMP/KPP/KWP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych