013/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 19.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 godz. 10:30
CPV: 45216111-5
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Komisariat Policji w Chmielniku – budowa nowej siedziby

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych