017/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 18.03.2019
Termin składania ofert: 27.03.2019 godz. 10:30
CPV: 30125120-8, 22610000-9
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa tonerów do kserokopiarek będących w okresie gwarancyjnym oraz czarnej farby drukarskiej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych