015/PN/2019 - Rozstrzygniete - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygniete

Publikacja: Data publikacji 14.03.2019
Termin składania ofert: 25.03.2019 godz. 10:30
CPV: 50413000-3
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Usługi związane z serwisem i wzorcowaniem analizatorów wydechu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych