091/PN/2018 - Przetargi - Policja Świętokrzyska

Publikacja: Data publikacji 09.11.2018
Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 10:30
CPV: 34115200-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa samochodów typu furgon kategorii M1 i kategorii N1

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych