026/PN/2017 - Przetargi - Policja Świętokrzyska

Publikacja: 25.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 godz. 10:30
CPV: 50.11.60.00-1
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych