082/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 13.12.2018
Termin składania ofert: 31.01.2018 godz. 10:30
CPV: 64214400-3
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w TED (Tenders Electronic Daily)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w TED (Tenders Electronic Daily)

Postępowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem miniPortal.