089/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 08.11.2018
Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 10:30
CPV: 32418000-6
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa systemu dyspozytorskiego dla sieci łączności radiowej standardu DMR

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych