090/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 07.11.2018
Termin składania ofert: 16.11.2018 godz. 10:30
CPV: 50118110-9 98351100-9
Wartość zamówienia:

Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Ostrowcu Św. o masie całkowitej do 3,5 t

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych