092/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 07.11.2018
Termin składania ofert: 16.11.2018 godz. 10:30
CPV: 34134200-7
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotka)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych