088/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 07.11.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 godz. 10:30
CPV: 30232110-8
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A4 i drukarek monochromatycznych A4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych