084/PN/2018 - 2018 archiwum PN - Policja Świętokrzyska

2018 archiwum PN

Publikacja: Data publikacji 06.11.2018
Termin składania ofert: 14.11.2018 godz. 10:30
CPV: 55300000-3
Wartość zamówienia:

Świadczenie usługi w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Policji woj. świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych