Przetargi - Policja Świętokrzyska

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
055/PN/2017 poniżej 135.000 euro 30121200-5, 30191400-8 Dostawa maszyn techniki biurowej dla potrzeb KMP w Kielcach 27.09.2017 do godz. 10:30 więcej »
056/PN/2017 poniżej 135.000 euro 64.20.00.00-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego oraz usługi infolinii 800 28.09.2017 godz. 10:30 więcej »