Postępowania rozstrzygnięte - Archiwum - Policja Świętokrzyska

Postępowania rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 12.11.2014
Termin składania ofert:
CPV:
Wartość zamówienia:

Zamówienia rozstrzygnięte.

Nr
referencyjny

CPV

Przedmiot zamówienia

Termin
składania
ofert.

Szczegóły

093/PN/2014

50.11.81.10-9
98.35.11.10-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Sandomierzu.

12.12.2014
godz. 1100

091/PN/2014

32.20.00.00-3
30.20.00.00-1
48.00.00.00-8

Dostawa i uruchomienie radioserwera z oprogramowaniem.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 03.12.2014r.

08.12.2014
godz. 1000

088/PN/2014

64.21.10.00-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla centrali telefonicznej KWP w Kielcach.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 08.12.2014r.

 - wyjaśnienie i zmiana do SIWZ z dnia 09.12.2014r.

16.12.2014
godz. 1000

087/PN/2014

50.41.00.00-2

Usługa związana z obsługą serwisową i legalizacją ręcznych mierników prędkości typu RAPID 1, RAPID 1A, ISKRA-1, RAPID 2Ka.

05.12.2014
godz. 1000

085/PN/2014

30213000-5

Dostawa notebooków.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 13.11.2014r.

18.11.2014
godz. 1000

084/PN/2014

32420000-3

Dostawa przełączników sieciowych do sieci teleinformatycznych.

14.11.2014
godz. 1000

081/PN/2014

50.11.81.10-9
98.35.11.10-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP we Włoszczowie.

09.12.2014
godz. 1000

078/PN/2014

64200000-8

Usługa dzierżawy łącza telekomunikacyjnego 30 Mbit/s w relacji KWP Kielce - KPP Staszów.

 - wyjaśnienie i zmiana do SIWZ z dnia 14.11.2014r.

21.11.2014
godz. 1000

077/PN/2014

32550000-3

Dostawa telefonów.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 23.10.2014r.

27.10.2014
godz. 1100

076/PN/2014

30232110-8

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 23.10.2014r.

27.10.2014
godz. 1000

075/PN/2014

30213000-5
48000000-8

Dostawa komputerów i notebooków..

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 24.10.2014r.

28.10.2014
godz. 1000

074/PN/2014

32420000-3

Dostawa przełączników sieciowych do sieci teleinformatycznych.

 - zmiana do SIWZ z dnia 17.10.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 23.10.2014r.

28.10.2014
godz. 1200

073/PN/2014

55300000-3

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ w KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

24.10.2014
godz. 1000

072/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach.

21.10.2014
godz. 1000

071/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Jędrzejowie.

20.10.2014
godz. 1000

070/PN/2014

45216111-5

Remont kompleksowy budynku nr 97 przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach.

27.10.2014
godz. 1000

069/PN/2014

45216111-5

Poprawa efektywności ekologicznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12.

 - wyjaśnienie i zmiana do SIWZ z dnia 15.10.2014r.

 - wyjaśnienie i zmiana do SIWZ z dnia 17.10.2014r.

20.10.2014
godz. 1000

068/PN/2014

31153000-3
31155000-7
31421000-3

Prace remontowe na potrzeby CBŚ KGP budynek nr 93 i nr 1 KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51.

15.10.2014
godz. 1000

067/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP we Włoszczowie.

10.10.2014
godz. 1000

065/PN/2014

31122000-7

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

 - zmiana SIWZ z dnia 26.09.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 30.09.2014r.

06.10.2014
godz. 1000

064/PN/2014

31153000-3
31155000-7
31421000-3

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie.

02.10.2014
godz. 1000

063/PN/2014

45216111-5

Remont kompleksowy budynku KP w Strawczynie.

26.09.2014
godz. 1000

062/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach.

24.09.2014
godz. 1000

061/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Jędrzejowie.

25.09.2014
godz. 1000

060/PN/2014

50411000

Obsługa serwisowa i wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych DRAGER 7410.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 03.09.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.09.2014r.

09.09.2014
godz. 1000

057/PN/2014

55300000-3

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ w Skarżysku Kamiennej.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 24.09.2014r.

25.09.2014
godz. 1100

056/PN/2014

34114200-1

Dostawa pojazdów osobowych małolitrażowych w policyjnej wersji oznakowanej.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 28.08.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.09.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 23.09.2014r.

01.10.2014
godz. 1000

055/PN/2014

50410000-2

Usługi związane z serwisem oraz legalizacja laserowych mierników prędkości będących w użytkowaniu garnizonu świętokrzyskiego.

28.08.2014
godz. 1000

054/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach.

01.09.2014
godz. 1100

053/PN/2014

45216111-5

Remont kompleksowy kwatery tymczasowej nr 216 KWP w Kielcach.

04.09.2014
godz. 1000

052/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Jędrzejowie.

01.09.2014
godz. 1000

050/PN/2014

50313200-4

Usługa kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń kopiujących będących na wyposażeniu jednostek Policji woj. świętokrzyskiego

19.08.2014
godz. 1000

049/PN/2014

50411000-2

Usługi związane z serwisem oraz legalizacją wideorejestratorów będących w użytkowaniu garnizonu świętokrzyskiego

14.08.2014
godz. 1000

048/PN/2014

50411000-2

Usługi związane z serwisem oraz legalizacja laserowych mierników prędkości będących w użytkowaniu garnizonu świętokrzyskiego.

11.08.2014
godz. 1000

047/PN/2014

45216111

Remont kompleksowy budynku KP w Bodzentynie.

- wyjaśnienie do SIWZ z dnia 21.07.2014r.

29.07.2014
godz. 1000

045/PN/2014

09135100-5

Dostawa oleju napędowego grzewczego

22.08.2014
godz. 1100

044/PN/2014

09111400-4

Dostawa pelletu.

22.08.2014
godz. 1000

043/PN/2014

09111210-5

Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek oraz miału węglowego.

21.08.2014
godz. 1000

042/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP we Włoszczowie.

24.07.2014
godz. 1000

041/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Skarżysku Kamienna.

25.07.2014
godz. 1100

040/PN/2014

50118110-9, 98351110-2,

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KMP w Kielcach.

08.08.2014
godz. 1000

039/PN/2014

50411000

Usługi związane z obsługą serwisową, kalibracją i wzorcowaniem urządzeń kontrolno - pomiarowych.

 - zmiana SIWZ z dnia 07.07.2014r.

11.07.2014
godz. 1000

038/PN/2014

15981000

Dostawa naturalnej wody mineralnej.

07.07.2014
godz. 1000

037/PN/2014

45216111

Remont kompleksowy budynku KPP w Pińczowie.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 04.07.2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 09.07.2014r.

11.07.2014
godz. 1000

036/PN/2014

45216111

Termomodernizacja budynków nr 11 i nr 13 KWP w Kielcach.

10.07.2014
godz. 1000

035/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Jędrzejowie.

25.06.2014
godz. 1100

034/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Końskich.

 - wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 24.06.2014r.

30.06.2014
godz. 1000

033/PN/2014

45216111

Remont kompleksowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Końskich, ul. Łazienna 12.

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 10.06.2014r.

- wyjaśnienie do SIWZ z dnia 18.06.2014r.

24.06.2014
godz. 1000

032/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Skarżysku Kamienna.

23.06.2014
godz. 1100

031/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Busku-Zdroju.

23.06.2014
godz. 1000

029/PN/2014

45216111

Remont kompleksowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 19.

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 06.06.2014r.

12.06.2014
godz. 1000

028/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP we Włoszczowie.

17.06.2014
godz. 1100

027/PN/2014

50118110-9
98351110-2

Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Ostrowcu Św.

17.06.2014
godz. 1000

026/PN/2014

45216111

Remont kompleksowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach al. Armii Krajowej 27.

 - zmiana SIWZ z dn. 20-05-2014r.

 - zmiana SIWZ z dn. 27-05-2014r.

04.06.2014
godz. 1000

024/PN/2014

45216111

Budowa kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 13.05.2014r.

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 23.05.2014r.

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 28.05.2014r.

- wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 06.06.2014r.

16.06.2014
godz. 1000

021/PN/2014

18800000-7
18410000-6

Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, wyposażenia specjalnego, koszulek z napisem POLICJA, kamizelek odblaskowych z napisem POLICJA, rękawiczek skórzanych i rękawic skórzanych z białym mankietem na flaneli, pasów z koalicyjką i czapek gabardynowych podoficera.

23.04.2014
godz. 1000

020/PN/2014

50410000-2

Obsługa serwisowa, kalibracja i legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych.

17.04.2014
godz. 1000

019/PN/2014

30125100-2

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

18.04.2014
godz. 1000

017/PN/2014

22820000-4
22458000-5

Dostawa druków.

08.04.2014
godz. 1100

016/PN/2014

39830000-9
39224300-1

Dostawa środków do utrzymania czystości.

 - zmiana SIWZ z dn. 27-03-2014r.

02.04.2014
godz. 1100

015/PN/2014

30197644-2
30199330-2
30197000-6

Dostawa materiałów kancelaryjnych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich dla KMP/KPP/KWP/KGP.

28.03.2014
godz. 1000

014/PN/2014

64212000-5

Świadczenie usługi telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dn. 29-02-2014r.

 - zmiana SIWZ z dn. 31-02-2014r.

08.04.2014
godz. 1000

013/PN/2014

50410000-2

Obsługa serwisowa, kalibracja i legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 - zmiana SIWZ z dn. 21-03-2014r.

26.03.2014
godz. 1000

012/PN/2014

55300000-3

Usługi związane serwisowaniem i naprawą urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (typu Alcoblow).

 - wyjaśnienie do SIWZ z dn. 14-03-2014r.

20.03.2014
godz. 1100

011/PN/2014

55300000-3

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ w Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Sandomierzu, Włoszczowie.

14.03.2014
godz. 1000

010/PN/2014

85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla garnizonu świętokrzyskiego.

12.03.2014
godz. 1000

009/PN/2014

50411000-2

Usługi związane z wzorcowaniem, serwisem i naprawą urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (typu Alkometr A2.0, A2.0/04, Alkometr Siemens).

10.03.2014
godz. 1000

008/PN/2014

50411000-2

Usługi związane z wzorcowaniem, serwisem i naprawą urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (typu ALCOSENSOR IV).

07.03.2014
godz. 1000

006/PN/2014

55300000-3

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ w Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Sandomierzu, Włoszczowie.

21.02.2014
godz. 1000

005/PN/2014

w/g SIWZ

Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych KWP w Kielcach.

 - zmiana SIWZ z dn. 07-02-2014r.

 - wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dn. 10-02-2014r.

14.02.2014
godz. 1000

004/PN/2014

09310000-5

Sprzedaż energii elektrycznej do jednostek Policji województwa świętokrzyskiego.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dn. 19-02-2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dn. 05-03-2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dn. 11-03-2014r.

 - zmiana SIWZ z dn. 19-03-2014r.

11.04.2014
godz. 1000

003/PN/2014

85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla garnizonu świętokrzyskiego

05.02.2014
godz. 1000

001/PN/2014

85121000-3

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla garnizonu świętokrzyskiego

24.01.2014
godz. 1000

 

148/PN/2013

64214400-3

Świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego

 - zmiana SIWZ z dn. 14-01-2014r.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 22-01-2014r.

06.02.2014
godz. 1000

 

ZP/459/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa akcesoriów sieciowych i materiałów informatyki.

 - załącznik  nr 1,  nr 2,  nr 3 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

18.12.2014
godz. 1000

ZP/455/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa przełączników sieciowych do sieci teleinformatycznych.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

17.12.2014
godz. 1000

ZP/443/2014

zapytanie
cenowe

Dostawę materiałów i osprzętu łączności radiowej.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

16.12.2014
godz. 1000

ZP/442/2014

zapytanie
cenowe

Dostawę sprzętu łączności radiowej.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

16.12.2014
godz. 1000

ZP/441/2014

zapytanie
cenowe

Dostawę sprzętu łączności radiowej.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

16.12.2014
godz. 1000

ZP/427/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie naprawy systemu sygnalizacji włamania dla obiektu radiowego na górze „Telegraf” w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

16.12.2014
godz. 1000

ZP/418/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa kserokopiarki.

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax.

16.12.2014
godz. 1000

ZP/416/2014

zapytanie
cenowe

Wymianę 8 szt. akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej obiektu radiowego na górze „Telegraf” w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

12.12.2014
godz. 1000

ZP/394/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa materiałów kancelaryjnych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich.

 - załącznik nr 1 - materiały kancelaryjne (Ms Word)

 - załącznik nr 2 - papier (Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

12.12.2014
godz. 1200

ZP/393/2014

zapytanie
cenowe

Opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz 3 roll-up dla projektu „Poprawa efektywności ekologicznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku KWP w Kielcach”.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

08.12.2014
godz. 1000

ZP/392/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie okresowego przeglądu i oceny stanu technicznego wieży stalowej h=70 m zlokalizowanej na górze „Telegraf” w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

09.12.2014
godz. 1000

ZP/386/2014

zapytanie
cenowe

Zakup środków do dezynfekcji.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

05.12.2014
godz. 1000

ZP/374/2014

zapytanie
cenowe

Modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego obiektów Policji.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

11.12.2014
godz. 1000

ZP/368/2014/2

zapytanie
cenowe

Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania materiału genetycznego z jamy ustnej potrzeb jednostek garnizonu świętokrzyskiego”.

 - załącznik nr 2 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

03.12.2014
godz. 1100

ZP/368/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym dla potrzeb jednostek garnizonu świętokrzyskiego.

 - załącznik nr 2 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

03.12.2014
godz. 1000

ZP/362/2014

zapytanie
cenowe

Zakup statywu do kamery.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

27.11.2014
godz. 1000

ZP/358/2014

zapytanie
cenowe

Zakup pałeczek wymazowych jednorazowego użytku do zabezpieczania śladów biologicznych.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

26.11.2014
godz. 1100

ZP/353/2014

zapytanie
cenowe

Zakup cyfrowej kamery.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

24.11.2014
godz. 1000

ZP/348/2014

zapytanie
cenowe

Zakup i dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych oraz kamizelek odblaskowych z napisem POLICJA.

 - załącznik nr 2 (dokument Ms Word)

 - załącznik nr 3 (dokument Ms Word)

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

05.12.2014
godz. 1000

ZP/343/2014

zapytanie
cenowe

Wycena gruntów (nieruchomości niezabudowanych)w celu określenia wartości środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami)”.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

24.11.2014
godz. 1000

ZP/340/2014

zapytanie
cenowe

Zakup bezkontaktowego testera trzeźwości ALCOBLOW.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

18.11.2014
godz. 1100

ZP/339/2014

zapytanie
cenowe

Zakup latarek akumulatorowych LED dla potrzeb jednostek terenowych KWP Kielce.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

17.11.2014
godz. 1100

ZP/322/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

12.11.2014
godz. 1100

ZP/304/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa sprzętu łączności radiowej.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)- zmiana z dnia 31.10.2014r.

 - zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

05.11.2014
godz. 1000

ZP/301/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa fotopułapek dla potrzeb KWP Kielce.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

30.10.2014
godz. 1000

ZP/300/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej dla potrzeb KWP w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

24.10.2014
godz. 1000

ZP/297/2014

zapytanie
cenowe

Zakup i dostawę materiałów i osprzętu łączności radiowej

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

24.10.2014
godz. 1000

ZP/282/2014

zapytanie
cenowe

Zakup i dostawa spodni gabardynowych wyjściowych, półbutów wyjściowych, trzewików botków i krawatów granatowych.

Oferty należy składać w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, pok. 125

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

22.10.2014
godz. 1000

ZP/267/2014

zapytanie
cenowe

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 16 02 11*, 16 02 13* i 16 02 14 wytwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendzie Miejskiej i Komendach Powiatowych Policji województwa świętokrzyskiego .

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Excel)

22.09.2014
godz. 1000

ZP/262/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa testów narkotykowych.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 10.10.2014r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

13.10.2014
godz. 1000

ZP/262/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa testów narkotykowych.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 01.10.2014r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

03.10.2014
godz. 1100

ZP/259/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa urządzenia do badania trzeźwości ALCOQUANT 6020 plus.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

16.09.2014
godz. 1000

ZP/256/2014

zapytanie
cenowe

Przegląd siłowni telekomunikacyjnych prod. Telzas.
Przegląd siłowni telekomunikacyjnych prod. Eltek.
Przegląd UPS Emerson Liebert.

 - załącznik nr 2 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

07.10.2014
godz. 1200

ZP/254/2014

zapytanie
cenowe

Zakup i dostawę klosza do lampy ORGA L 350-63C („stary typ”, klosz mocowany za pomocą 4 szt. zapinek).

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

12.09.2014
godz. 1000

ZP/248/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych KWP w Kielcach na terenie woj. świętokrzyskiego.

 - załącznik nr 2, nr 3, (dokument Ms Word)

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 11.09.2014r.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

15.09.2014
godz. 1000

ZP/247/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa resuscytatora silikonowego dla dorosłych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

  - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

08.09.2014
godz. 1000

ZP/236/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa środków czystości.

 - załącznik nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 (dokument Ms Word)

  - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

10.09.2014
godz. 1000

ZP/235/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie naprawy awaryjnej systemu antenowego zamontowanego na maszcie antenowym, na górze „Telegraf” w Kielcach.

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

29.08.2014
godz. 1000

ZP/234/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa apteczek samochodowych dla potrzeb KWP w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 27.08.2014r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

  - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

29.08.2014
godz. 1000

ZP/232/2014

zapytanie
cenowe

Wkłady klejowe do pistoletów elektrycznych wym. 11x200mm bezbarwne.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

27.08.2014
godz. 1000

ZP/231/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa torebek z zapięciem strunowym dla potrzeb jednostek terenowych oraz KWP w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

  - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

03.09.2014
godz. 1000

ZP/221/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa jednorazowych ustników do urządzeń kontrolno-pomiarowych typu AlcoSensor IV dla potrzeb jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

26.08.2014
godz. 1100

ZP/218/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie przyłącza kablem hybrydowym w kanalizacji teletechnicznej w Kazimierzy Wielkiej.

 - załącznik nr 2(dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

10.09.2014
godz. 1000

ZP/212/2014

zapytanie
cenowe

Aparat fotograficzny NIKON S 9500.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

18.09.2014
godz. 1000

ZP/206/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa kabla światłowodowo-miedzianego 12J+5x4x0,5.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

06.08.2014
godz. 1400

ZP/197/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości ALCOBLOW dla potrzeb KWP Kielce.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

12.08.2014
godz. 1000

ZP/195/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

08.08.2014
godz. 1000

ZP/191/2014

zapytanie
cenowe

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci olejów przepracowanych wytworzonych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51.

25.07.2014
godz. 1000

 

ZP/190/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej dla potrzeb jednostek garnizonu świętokrzyskiego.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

24.07.2014
godz. 1000

 

ZP/188/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa taśmy do zabezpieczania miejsca zdarzenia z napisem POLICJA.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

11.07.2014
godz. 1400

 

ZP/180/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Kielcach.

 - załącznik nr 2 (dokument Ms Word)

 Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Transportu KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51.

 - wyjaśnienie do SIWZ z dnia 08.08.2014r.

11.08.2014
godz. 1100

ZP/178/2014

zapytanie
cenowe

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendzie Miejskiej i Powiatowych Policji Województwa Świętokrzyskiego.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

01.07.2014
godz. 1000

 

ZP/177/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym dla potrzeb jednostek garnizonu świętokrzyskiego

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

03.07.2014
godz. 1000

 

ZP/173/2014

zapytanie
cenowe

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Łączności KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

09.07.2014
godz. 1400

 

ZP/172/2014

zapytanie
cenowe

Tampony do zabezpieczania śladów zapachowych w kryminalistyce

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

02.07.2014
godz. 1000

 

ZP/165/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz innych materiałów MPiS do pojazdów służbowych Policji eksploatowanych w KWP w Kielcach.

 - wyjaśnienie z dnia 02.07.2014r

 - wyjaśnienie z dnia 04.07.2014r

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

07.07.2014
godz. 1100

 

ZP/161/2014
ZP/181/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości ALCOBLOW.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

07.07.2014
godz. 1400

 

ZP/148/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa druków ścisłego zarachowania dla potrzeb jednostek policji garnizonu świętokrzyskiego.

09.06.2014
godz. 1000

ZP/147/2014

zapytanie
cenowe

Dostawę notebooków.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Łączności KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

26.06.2014
godz. 1000

 

ZP/138/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji teletechnicznej oraz kabla hybrydowego do obiektu radiowego na górze „Telegraf” od złącza kablowego w studni kablowej przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Łączności KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

04.07.2014
godz. 1000

 

ZP/136/2014

zapytanie
cenowe

Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych oraz prac sozotechnicznych „ograniczających” zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie KWP KIELCE Stadion w roku 2014 w 2 seriach pomiarowych: wiosną (kwiecień-czerwiec) i jesienią (październik-listopad)- zgodnie z preliminarzem prac.

17.06.2014
godz. 1000

ZP/109/2014

zapytanie
cenowe

Wykonanie okresowego przeglądu i oceny stanu technicznego wieży stalowej h=70 m zlokalizowanej na górze „Telegraf” w Kielcach.
Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Łączności KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

22.05.2014
godz. 1000

 

ZP/091/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa: Przycisk PTT typu "gęsia szyja" RLN4858.

Ofert należy składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Łączności KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 lub przesłać na fax, email.

05.05.2014
godz. 1000

 

ZP/090/2014

zapytanie
ofertowe

Dostawa kombinezonów, butów, rękawic i kasków motocyklisty NOLAN N43E AIR N-COM 32 PURE WHITE

30.04.2014
godz. 1030

ZP/082/2014

zapytanie
cenowe

Dostawa baterii dla potrzeb jednostek garnizonu świętokrzyskiego.

 - załącznik nr 1 (dokument Ms Word)

Oferty należy składać w Sekretariacie Wydziału Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub przesłać na fax, email.

 - informacja o rozstrzygnięciu zapytania.

24.10.2014
godz. 1000