Uroczyste podsumowanie Akademii Bezpieczeństwa III - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste podsumowanie Akademii Bezpieczeństwa III

Dzisiaj na terenie Targów Kielce w sali Lambda odbyło się podsumowanie projektu „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. świętokrzyskim”. Podczas wydarzenia Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki wraz z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robertem Sabatem, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Panem Michałem Warszawskim oraz Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” Panią Katarzyna Banasik przekazał na ręce dyrektorów i przedstawicieli szkół Certyfikaty Bezpieczeństwa, torby medyczne, tablice edukacyjne, elementy odblaskowe oraz broszury i ulotki informacyjne.

Świętokrzyska Policja włączyła się już po raz kolejny w realizację projektu  „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. świętokrzyskim”. Wspólnie z instruktorami ze Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” oraz strażakami, policjanci zajmujący się zagadnieniami profilaktyki społecznej odwiedzili szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego i przeprowadzili szereg prelekcji, szkoleń oraz warsztatów. Dzisiaj na Targach Kielce odbyło się podsumowanie tego przedsięwzięcia. Rozpoczął je Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który przywitał wszystkich zebranych na konferencji oraz podkreślił rolę tego rodzaju szkoleń dla podnoszenia bezpieczeństwa w naszym województwie. Następnie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Pan Michał Warszawski odczytał list od Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza. Kolejno Naczelnik Wydziału Prewencji Pani insp. Marzena Piórkowska wraz z Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach Panią Katarzyną Banasik przedstawiły ogólne założenia kampanii oraz omówiły sposób realizacji i jej efekty.

W dalszej części Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki wraz z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robertem Sabatem, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Panem Michałem Warszawskim oraz Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” Panią Katarzyna Banasik przekazał na ręce dyrektorów i przedstawicieli szkół Certyfikaty Bezpieczeństwa, torby medyczne, tablice edukacyjne, elementy odblaskowe oraz broszury i ulotki informacyjne.

Podczas konferencji rozdane zostały również nagrody dla laureatów konkursu multimedialnego dotyczącego cyberprzemocy, które wręczyli Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach Pani insp. Marzena Piórkowska, Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach Pani Katarzyna Banasik oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach Pan nadkom. Tomasz Janik. W konkursie wyróżnieni zostali:

Wyróżnienie:

Damian Zięba  z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Miejsce III: Monika Wesołowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Miejsce II:

Martyna Szwagierczak z I Liceum Ogólnokształcącego  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Miejsce I:

Monika Adamczyk z III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju.

            Na ręce Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego Pani Katarzyna Banasik Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” złożyła podziękowania za trud włożony w realizacje projektu „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. świętokrzyskim”. Konferencję rozpoczął film instruktażowy w zakresie procedur postepowania w sytuacji kryzysowej tj. wtargnięcia napastnika do szkoły, a zakończył spot obrazujący sposób postepowania na miejscu wypadku drogowego.

 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
 • W trakcji Gali
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...