Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje” rozstrzygnięty

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego pn. „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach.

Konkurs kierowany jest  do  lokalnych społeczności na organizację najbardziej atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci pozostawionych bez opieki w czasie letnich prac polowych.

Jego przesłaniem jest zwrócenie uwagi dzieciom na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im sposobu jak to uczynić.

Organizatorzy na podstawie przeprowadzonych kontroli i nadesłanych prac rozstrzygają konkurs i nagradzają zwycięzców.

W tym roku do XVI edycji konkursu przystąpiło 12 instytucji z całego województwa. Za zajęcie III miejsca Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki przekazał nagrodę Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy, nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego za zajęcie II miejsce otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Śladkowie Małym.  Z kolei  za pierwsze miejsce Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wręczył nagrodę dla Urzędu Gminy w Pierzchnicy. Spośród uczestników konkursu za wiele działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyróżniono Centrum Kultury w Łubnicach. Nagrodę za wyróżnienie wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.

Źródło: KWP w Kielcach