Uczyńmy nasze życie bezpiecznym - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Uczyńmy nasze życie bezpiecznym

Świętokrzyscy policjanci spotkali się z kuracjuszami z uzdrowiska w Busku Zdroju by przekazać im apel: UCZYŃMY NASZE ŻYCIE BEZPIECZNYM !!. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim zagrożeń związanych z poruszaniem się pieszych po drogach.

Zgromadzeni seniorzy w Sali Koncertowej w buskim sanatorium uważnie słuchali funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy poruszyli na spotkaniu  tematy zagrożeń, dotyczące osób starszych oraz samotnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z metodami działania oszustów, sposobami ich unikania oraz  dzielili się własnymi  doświadczeniami.  Bardzo ważnym zagadnieniem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych.  Seniorzy poznali najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, dowiedzieli się dlaczego warto i czy trzeba nosić odblaski oraz jak poruszać się bezpiecznie po drogach jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Mając na uwadze niesienie idei udzielania pierwszej pomocy wśród jak najszerszej rzeszy ludzi, policjanci przeprowadzieli pokaz udzielania pierwszej pomocy. Przekazali oni również szczegółowe informacje na temat Krajowej Mapy Zagrożeń oraz aplikacji ,, Moja komenda“.

Wszyscy kuracjusze na zakończenie otrzymali od policjantów odblaski obiecując ,że będą je nosić , bo chcą świecić przykładem.

Opr E.F