„Trzeźwy poranek” – podsumowanie poniedziałkowych działań - Akcje - Policja Świętokrzyska

„Trzeźwy poranek” – podsumowanie poniedziałkowych działań

W celu eliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących policjanci z garnizonu świętokrzyskiego, wczoraj na terenie całego województwa przeprowadzili wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pod nazwą „Trzeźwy poranek”.

            Kierujący, który porusza się pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia jak i życia innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzić wszelkiego rodzaju akcje, które maja na celu ujawniania takich kierujących i pociąganie ich do odpowiedzialności za popełnione czyny. Wczoraj na terenie garnizonu świętokrzyskiego przeprowadzono działania pod nazwą „Trzeźwy poranek”. W ich trakcie przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 8.186 kierujących. Ujawniono 6 kierujących będących w stanie nietrzeźwości oraz 12 w stanie po użyciu alkoholu.

            Działania polegające na kontroli trzeźwości kierujących nadal będą przeprowadzane systematycznie na drogach naszego województwa. Ich nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez eliminowanie z dróg kierujących będących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Zadaniem ich jest również rola prewencyjna, wytworzenie w świadomości kierujących poczucia nieuchronności kary za popełniane czyny.

Źródło: WRD KWP w Kielcach.