„BEZPIECZNA DROGA K-74” - zapowiedź - Akcje - Policja Świętokrzyska

„BEZPIECZNA DROGA K-74” - zapowiedź

W celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego dzisiaj od godz. 6:00–14:00, na drodze K-74 świętokrzyska drogówka przeprowadzi działania „BEZPIECZNA DROGA K-74”. Do przeprowadzenia wspólnej akcji włączyli się również mundurowi z garnizonu łódzkiego i lubelskiego.

Celem dzisiejszych działań na drodze K-74 przebiegającej na terenie trzech województw, jest przede wszystkim zminimalizowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Podczas akcji policjanci wykorzystają wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości  m.in. laserowe mierniki prędkości oraz radiowozy wyposażone w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego, tzw. wideorejstratory. Patrole biorące udział w działaniach będą pełniły służbę w miejscach newralgicznych gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych. W tych miejscach świętokrzyska policja zastosuje kaskadowy pomiar prędkości  - polegający na umiejscowieniu na danym odcinku drogi kilku patroli ruchu drogowego kontrolujących prędkość pojazdów.

Działania policjantów mają na celu wyeliminowanie kierujących, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości,  jak również uświadomienie wszystkim, jak poważne konsekwencje powoduje ignorowanie przepisów prawa.  Zbyt duża prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych, niejednokrotnie są to zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym,              a obrażenia ciała jakich doznają uczestnicy takich wypadków są bardzo poważne. Zmniejszenie prędkości często decyduje o życiu i zdrowiu poszkodowanych.

Apelujemy o trzeźwość, rozsądek i przestrzeganie przepisów na drodze!