TRUCK & BUS - podsumowanie akcji - Akcje - Policja Świętokrzyska

TRUCK & BUS - podsumowanie akcji

Świętokrzyscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania krajowe pod nazwą ,,TRUCK & BUS’’. Akcja została skierowana głównie do kierowców pojazdów ciężarowych oraz przewoźników wykonujących transport osób.

Działania prowadzone były na drogach województwa świętokrzyskiego. Głównym celem przeprowadzonej akcji było przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o transporcie drogowym. Policjanci reagowali na nieprawidłowości, których dopuszczali się kierowcy pojazdów ciężarowych oraz wykonujących przewóz osób.

W efekcie prowadzonych działań mundurowi skontrolowali ponad 800 pojazdów w tym 17 autobusów i 324 ciężarówki. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości dopuściło się blisko 70 kierujący pojazdami ciężarowymi i 1 kierujący autobusem. W trakcie kontroli policjanci zatrzymali ponad 100 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi zatrzymali kierującego ciężarówką, który zdecydował się prowadzić pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Kierowca stracił już prawo jazdy, efektem jego nieprzemyślanej decyzji będą konsekwencje karne i finansowe.  

Akcje o kryptonimie ,, TRUCK &BUS  ‘’ będą przeprowadzane cyklicznie w określonych przedziałach czasowych, by wyeliminować wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Opr. RN/MB