,,Sprawne auto – bezpieczna jazda'' – podsumowanie - Akcje - Policja Świętokrzyska

,,Sprawne auto – bezpieczna jazda'' – podsumowanie

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przeprowadzili na drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Święta Katarzyna działania pn.,, Sprawne auto – bezpieczna jazda". Podczas kontroli policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogumienia, sprawności oświetlenia, układu wydechowego oraz wymaganego przepisami wyposażenia .

W czasie działań  przeprowadzono  55  kontroli pojazdów. Zatrzymano 22 dowody rejestracyjne w związku z nieprawidłowym stanem technicznym. Mundurowi ujawnili ponad 30 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami.

Na świętokrzyskich drogach najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z powodu: niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków, wymuszania pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania oraz kierowania pod wpływem alkoholu. Mało osób zwraca uwagę na stan techniczny pojazdów, przyczyną zdarzenia drogowego może być również nadmiernie zużyty bieżnik opon pojazdu, braki w oświetleniu lub niesprawny układ hamulcowy samochodu.

Działania o kryptonimie ,, Sprawne auto – bezpieczna jazda‘’ będą przeprowadzane cyklicznie, by wyeliminować wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.