Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

W piątek o godzinie 17.15 w Ośrodku Wypoczynkowo – Sportowym w Łopusznie odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie oraz Wójta Gminy Łopuszno.

W debacie społecznej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Łopuszno  placówek oświatowych,  instytucji działających na terenie gminy Łopuszno oraz lokalna społeczność. Na początku Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie  kom. Jarosław Płowiec przywitał uczestników spotkania, a następnie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie gm. Łopuszno. Omówił również zagadnienia dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zadania priorytetowe w służbie dzielnicowych. Przedstawił sylwetki dzielnicowych i ich rejony służbowe, a także zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”.  W czasie debaty zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz Pani Wójt Gminy Łopuszno zgłaszali własne spostrzeżenia i uwagi, które w przyszłości pozwolą zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Jednym z tych oczekiwań  było wyrażenie przez nich woli  ponownego  utworzenia na terenie gminy Posterunku Policji. Na temat możliwości jego reaktywacji głos zabrali: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin oraz nadkom. Tomasz Makuch z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej policji w Kielcach.  Debata zakończyła się wypełnieniem  anonimowej ankiety wyrażającej ich osobiste poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Opr. JJ

Źródło: KMP w Kielcach

  • Spotkanie #1
  • Spotkanie #2
  • Spotkanie #3
  • Spotkanie #4
  • Spotkanie #5
  • Spotkanie #6
  • Spotkanie #7