Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na spotkaniu „Senior –konsument-bezpieczny i aktywny”

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie „Senior –konsument-bezpieczny i aktywny” w ramach Kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, na którym nie mogło zabraknąć świętokrzyskich policjantów, na co dzień działających na rzecz bezpieczeństwa seniorów.

Spotkanie współorganizowane było przez Starostę Kieleckiego i Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

Celem spotkania było poinformowanie o kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, o dotychczas podejmowanych przez UOKiK działaniach informacyjnych i edukacyjnych na rzecz seniorów oraz o gotowości do współpracy z innymi podmiotami przy realizacji projektów mających na celu promocję bezpieczeństwa i aktywności seniorów. W spotkaniu uczestniczyli liderzy środowisk seniorskich, przedstawiciele samorządów, rzecznicy konsumentów, a także organizacji, instytucji i stowarzyszeń, których działalność służy seniorom.

Świętokrzyscy policjanci uczestniczący w spotkaniu opowiedzieli o własnych doświadczeniach w promowaniu bezpieczeństwa oraz projektach realizowanych przez Świętokrzyską Policję na rzecz seniorów. Spotkanie było znakomitą okazją do zaprezentowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako skutecznego narzędzia wpływającego na poprawę bezpieczeństwa.