„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017” - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

Wczoraj w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się konferencja rozpoczynająca VII edycję projektu i konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”, którego jednym z głównych celów jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.

Wystąpienia prelegentów rozpoczął przedstawiciel Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kielcach z tematem „Być off-line, a działać on-line, czyli rzecz o cyberbullingu”. Prowadzący wykład omówił szczegółowo zjawisko cyberprzemocy z użyciem urządzeń elektronicznych. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podczas swoich wystąpień dokonali podsumowania ankiety diagnostycznej, której celem było określenie między innymi najczęstszych form cyberprzemocy i skali zagrożenia wśród uczniów, omawiając również prawne aspekty cyberprzemocy. Mundurowi przypomnieli także o celach i założeniach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dalszej części konferencji przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wystąpili z tematami: „Uzależnieni w sieci” i „Chronimy dzieci z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” oraz przedstawili sposób realizacji tegorocznego projektu i konkursu.
W konferencji wzięło udział blisko 150 uczestników w większości byli to nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego. Do udziału w projekcie i konkursie zadeklarowało się blisko 120 placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Opr. PS

Źródło: KWP w Kielcach

  • W trakcie spotkania
  • W trakcie spotkania
  • W trakcie spotkania
  • W trakcie spotkania