Terminy przyjęć do służby w Policji - Służba w Policji - Policja Świętokrzyska

Służba w Policji

Terminy przyjęć do służby w Policji

 

Komendant Główny Policji ustalił terminy i limity przyjęć do służby w policji na rok 2018

20 marca 2018 r.  10 osób
2 lipca 2018 r.   12 osób
24 września 2018 r.  10 osób
27 grudnia 2018r.  17 osób