Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

insp. Artur Bednarek

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie  w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełni służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a od 20.06.2016r. pion logistyki.

Inspektor Artur Bednarek posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”.