p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

nadkom. Andrzej Patrzałek

Nadkomisarz Andrzej Patrzałek rozpoczął służbę w 2004 roku. Od 2007 jest nieprzerwanie związany z pionem kryminalnym, w ramach którego zajmował kolejne, wyższe stanowiska służbowe. Od 2014 roku był naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji. Od 11.12.2017r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Nadkomisarz Andrzej Patrzałek w garnizonie świętokrzyskim nadzoruje pion kryminalny .