Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

nadinsp. Dariusz Augustyniak

Nadinspektor Augustyniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1991r. w Komisariacie Policji I w Rudzie Śląskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji. W 1999r. został Naczelnikiem Wydziału Prewencji  KPP w Mikołowie. W latach 2000-2006 służył w KWP w Katowicach, gdzie w lutym zaczął kierować Wydziałem Sztab Policji, początkowo jako zastępca, a od lutego 2008 roku jako naczelnik wydziału. W czerwcu 2010r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a w lutym 2013r. na Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Od lipca 2015 r. był szefem garnizonu gliwickiego.
Od 9 czerwca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.