Podziękowania

Podziękowania od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej