Podziękowania

Podziękowania od ZSO nr 29 w Kielcach, Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii, WDK w Kielcach