Poszukiwany Robert Rejdak - Poszukiwani - Policja Świętokrzyska

Poszukiwani

Poszukiwany Robert Rejdak

imię ojca: Zygmunt, imię matki: Zofia, data urodzenia: 03.12.1974 r. miejsce zamieszkania: Plechówka 1, 28-500 Kazimierza Wielka. Poszukująca jednostka policji: KPP w Kazimierzy Wielkiej Wydział Kryminalny, al. Parkowa 1, 28-500 Kazimierza Wielka, telefon: 41 35 02 205, Podstawa poszukiwania: poszukuje na podstawie: Listu Gończego art. 209 § 1 k.k.

  • Poszukiwany Robert Rejdak