Cofnięty licznik, a obowiązki policjantów - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Cofnięty licznik, a obowiązki policjantów

Data publikacji 12.02.2020

Od 1 stycznia 2020 roku pińczowscy policjanci ujawnili łącznie 27 przypadków zmiany wskazań drogomierza pojazdu. Obecnie każda ingerencja lub jej zlecenie, we wskazanie licznika jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Pińczowscy policjanci codziennie wykonują do kilkudziesięciu i więcej kontroli drogowych. Od 1 stycznia 2020 roku podczas takiej kontroli funkcjonariusze mają obowiązek sprawdzić wskazania drogomierza. Jeśli wskazywana przez niego liczba różni się od wartości zapisanej od tej wprowadzonej podczas ostatniego badania technicznego lub poprzedniej kontroli drogowej policjanci muszą wykonać czynności dokumentujące możliwość popełnienia przestępstwa.

Na terenie powiatu pińczowskiego tylko wczoraj policjanci ujawnili 4 przypadki zmiany wartości licznika. Dziś rano mundurowi zetknęli się z kolejną tego typu sytuacją.  Funkcjonariusze w przypadku, gdy pojawia się podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa nie mają innego wyboru jak przeprowadzić stosowne czynności, nawet pomimo tego że komuś się spieszy. Konieczność pilnego przejazdu nie jest żadnym argumentem do odstąpienia od czynności.

Aby być pewnym tego, że każda kontrola drogowa przebiegnie sprawnie i bez żadnych komplikacji, właściciel i użytkownik auta powinni zadbać o to by był on w pełni sprawny technicznie, w tym nie było ingerencji w jego licznik. Mówiąc o tym warto przypomnieć, że w trakcie badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, kierowca ma prawo zweryfikować wpis diagnosty ze wskazaniem swojego drogomierza, tak aby nie doszło do pomyłki.

Przypomnijmy:

Zgodnie z art. 306a. KK § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Opr. DS

Źródło: KPP w Pińczowie