Turniej musztry dla klas mundurowych - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej musztry dla klas mundurowych

Data publikacji 14.05.2019

Mając na uwadze wzmocnienie motywacji i zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania pracą służb mundurowych, kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju musztry. Konkurs odbędzie się 17. 06. 2019r. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, a wydarzenie to idealnie wpisuje się także w obchody setnej rocznicy powstania Policji Państwowej.

Do udziału w turnieju zapraszamy uczniów klas mundurowych, każda szkoła może zgłosić 2 drużyny. Szczegóły dotyczące przystąpienia do konkursu opisane są w regulaminie stanowiącym jeden z załączników. Aby wziąć udział w przedmiotowym konkursie należy do dnia  31 maja 2019 r.   nadesłać zgłoszenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2  na adres:

Komenda Wojewódzka  Policji w Kielcach

Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny

ul. Seminaryjska 12

25-312 Kielce

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest podkom. Rafał Wydrzyński – specjalista z Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach tel. 41 349 20 90 e-mail: rafal.wydrzynski@ki.policja.gov.pl

Pliki do pobrania