Rozmawiali o organizacji systemu obronnego - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o organizacji systemu obronnego

Data publikacji 12.10.2018

Wczoraj zakończyło się doskonalenie zawodowe dla kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, komendy miejskiej oraz komend powiatowych naszego województwa, których praca związana jest zadaniami obronnymi. W szkoleniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

W minioną środę oraz czwartek w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zorganizowali szkolenie, mające na celu zapoznanie jego uczestników z zadaniami jakie nakłada się na Policję i jej działalność na rzecz Sił Zbrojnych RP. Dwudniowa konferencja kierowana była do kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz komend powiatowych województwa świętokrzyskiego.

Podczas wykładów uczestnicy poznali organizację systemu obronnego państwa oraz jaka rola w tej strukturze przypada Policji.

Szkolenie poprowadzili funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (wydziałów: Sztabu Policji, Zaopatrzenie i Inwestycji, Kadr i Szkolenia, Finansów) oraz zaproszeni goście z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Konferencję zainaugurował, jak również podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

  • Szkolenie na temat organizacji systemu obronnego
  • Szkolenie na temat organizacji systemu obronnego
  • Szkolenie na temat organizacji systemu obronnego
  • Szkolenie na temat organizacji systemu obronnego
  • Szkolenie na temat organizacji systemu obronnego